Privacyverklaring

Stichting Theaters Pepijn & Diligentia (hierna: “het Theater”) verwerkt alle persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Theaters Pepijn & Diligentia, Lange Voorhout 5 (2514 EA) te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister met nummer 27005190.

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking
Het Theater verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het uitvoeren en/of verwerken van reserveringen en de verkoop van theaterkaartjes en andere producten;
Om klanten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om klanten nader te kunnen informeren met betrekking tot een voorstelling waarvoor de klant een kaart heeft gereserveerd en/of gekocht;
Voor marketing activiteiten van het Theater, meer specifiek om klanten te kunnen informeren over het Theater, de voorstellingen van het Theater en andere producten en diensten van het Theater;
Om nieuwsbrieven toe te kunnen sturen aan klanten die zich daarvoor hebben aangemeld;
Voor klanttevredenheidsonderzoek met het oog op programmering en het bepalen van doelgroepen;
De naleving van wettelijke verplichtingen;
Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden zoals bedoeld in artikel 89 AVG;
Rechtsgrondslag voor de verwerking is het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die het Theater met u sluit en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van het Theater en van haar klanten en derden. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies vraagt het Theater toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

3. Welke persoonsgegevens; bron
Het Theater verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens, functie, en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden.

Het Theater verkrijgt de persoonsgegevens meestal omdat de klant deze zelf aan haar bekendmaakt bij de aankoop van een kaartje voor een evenement voor het Theater. De klant verstrekt persoonsgegevens die essentieel zijn voor de verkoop (deze zijn verplicht) en eventueel andere (niet verplichte) persoonsgegevens.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens
Het Theater deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden. Persoonsgegevens kunnen mede worden gedeeld met ingeschakelde opdrachtnemers zoals bijvoorbeeld onze ticketing leverancier. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG, sluit het Theater in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Alle persoonsgegevens worden door het Theater niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

6. Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden.

7. Rechten
De klant heeft het recht om het Theater te verzoeken om inzage in eigen gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft de klant het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook heeft de klant het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om het Theater te verzoeken om de gegevens te wissen.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien je gebruik wilt maken van de hiervoor genoemde rechten kun je contact opnemen met het Theater per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Het Theater neemt een besluit op je verzoek binnen vier weken.

De klant heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

8. Wijzigingen Privacyverklaring
Het Theater houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze website van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

9. Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens, en om gebruik te maken van hierboven genoemde rechten, kun je contact opnemen met het Theater via:

Theaters PePijn & Diligentia
t.a.v. de privacycoördinator
Lange Voorhout 5
2514 EA Den Haag
privacy@diligentia-pepijn.nl

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kun je de instelling van de browser wijzigen om dat te verhinderen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van de Internet-browser om te zien hoe je alle cookies kunt blokkeren. Je kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Omschrijving soorten cookies
Bij het bezoeken van de website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

PHPSESSID We slaan tijdelijk informatie van je sessie op. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen als je een pagina herlaadt.

_gid Een cookie van Google Analytics om bezoekers voor 24uur te kunnen herkennen.

_dc_gtm_UA-20281879-1 Zorgt er voor dat scripts van Google Tag Manager geladen kunnen worden.

1P_JAR Dit cookie is van Google en wordt gebruikt om naar aanleiding van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op sites van Google te laten zien.

IDE Dit cookie is van Google DoubleClick en wordt gebruikt om te checken of cookies geaccepteerd zijn, gepersonaliseerde advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan de website en daarnaast meet dit cookie de interactie met advertenties.

NID Dit cookie is van Google en wordt gebruikt om advertenties aan te passen op Google-sites. Daarnaast wordt dit cookie wordt gebruik om de meest recente zoekopdrachten, de eerdere interacties met de advertenties of zoekresultaten van een adverteerder te onthouden.

YSC, Visitor_info1_live, Pref, Remote_sid
Deze cookies zijn van YouTube (Google) en deze cookies bieden de mogelijkheid om video’s op YouTube te bekijken.

_ga Dit cookie is van Google Analytics en wordt gebruikt om unieke bezoekers te registreren. Daarnaast wordt dit cookie wordt gebruikt om de echtheid van het bezoek vast te stellen

GPS Dit cookie is van YouTube en wordt gebruikt om de de locatie op mobiele telefoons te bepalen

OTZ Dit cookie is van Google Analytics en wordt gebruikt om websiteverkeer bij te houden.

_gmb_ga_test
Dit cookie is van Google Analytics en wordt gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de bezoeker en haar interesses. Daarnaast wordt dit cookie gebruikt om de effectiviteit van de advertentiecampagne te meten.

Consent YouTube (Google) slaat hierin de goedkeuring voor het gebruik van third party content in frames op Third party cookies.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees vooral de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.