Organisatie

Diligentia en Theater PePijn zijn dé cabaretpodia van Den Haag, met ieder seizoen zo’n 250 geprogrammeerde voorstellingen en verschillende eigen producties. Daarnaast zijn beide theaters ideale locaties voor zakelijke evenementen.

Diligentia en Theater PePijn vormen samen één organisatie, maar hebben wel ieder een eigen identiteit. Omdat wij geloven in de krachtige en ook ontkrachtende werking van humor zetten we in op een veelkleurige en meerstemmige cabaretprogrammering. We bieden ons publiek cabaretiers, stand-upcomedians en kleinkunstenaars die ieder op een eigen manier hun humorvolle boodschap verkondigen

 

Wie is wie?

Bestuur
De heer R.O. Engering, voorzitter
Mevrouw G. Veira, penningmeester
Mevrouw M. Bronneman, vicevoorzitter/secretaris
De heer S. Hanenberg
Mevrouw L.B. Visscher 
De heer G. Visser
Mevrouw A. Winter

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur en hanteren een bestuur-model

Directeur
Vacature

Zakelijke leiding & financiën
Margriet Tacoma
Dos Anjos

Sales
Stephanie Roomeijer

Programmering
Cyanne Moe-Tjon

Marketing & Service
Robin Martina
Fleur Schoonenberg
Jolande van der Monde
Joost Gladpootjes 
Inge Mantel

Productie
Vera Papilaja

Theatertechniek en Facilitair
Patrick Lamain

Hospitality
Nick Jonker

 

Beleid en activiteiten 

In het Meerjarenbeleidsplan zijn onze plannen, activiteiten en de meerjarenbegroting t/m 2024 inzichtelijk.

 

ANBI status

Stichting Theaters Diligentia & PePijn is een culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling. 

Fiscaal nummer: 28.69.548

 

Wet Normering Topinkomens 

De Stichting Theaters Diligentia en PePijn valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).