Help de deuren van onze theaters open te houden

Theaters Diligentia en PePijn dreigen buiten de boot te vallen bij de toekenning van de Meerjarensubsidies voor Kunst en Cultuur 2025-2028.  Er is vandaag een petitie gestart, gesteund door onze vaste en gewaardeerde gastheer Ruub Petow, om de deuren open te houden.

Het nieuws over het subsidieadvies zorgde de afgelopen weken niet alleen voor verbijstering in onze eigen organisatie, ook in brede Haagse kringen - zowel binnen de culturele sector als de politiek - wordt met verbazing gereageerd. Ook de cabaretwereld roert zich en stelt dat dit niet mag gebeuren. 

Als het advies onverkort wordt overgenomen door het college van burgemeester en wethouders, betekent dit dat dé cabarettheaters van Den Haag vanaf 2025 de subsidie kwijtraken en de deuren van deze podia zullen moeten sluiten.

Wil jij ons helpen door de petitie te ondertekenen en te delen? 

Je vindt de petitie hier.