Bestuurslid Profiel Theater

Stichting Theaters Diligentia & PePijn is op zoek naar een bestuurslid.

Organisatie
Bij Diligentia & Theater PePijn staat humor en in het bijzonder cabaret centraal. Humor is de kern van ons bestaan en bepaalt ons denken en doen. Wij nemen de grap serieus en maken er werk van om zoveel mogelijk mensen 'aan de humor' te krijgen, zowel op het podium en in de zaal, als achter de schermen. Wij zijn overtuigd dat humor een krachtige, en soms zelfs ontkrachtende werking heeft en geloven dat cabaret de potentie heeft om een toegankelijk perspectief te bieden dat uitnodigt om na te denken over onze eigen vooroordelen en vooringenomenheid.

Als grootste aanbieder van cabaretvoorstellingen in Den Haag nemen wij een unieke positie in binnen de culturele infrastructuur van de stad en reiken graag ver daarbuiten. Wij zetten cabaret in om een brug te slaan tussen mensen, meningen en maatschappij. Dat doen wij door het presenteren van een zo breed mogelijk aanbod waarmee de diversiteit dat cabaret karakteriseert ook tot uitdrukking komt in onze programmering. Artiesten in verschillende stadia van hun carrière bieden wij een podium. Daarnaast zijn wij ook betrokken bij talentontwikkeling en produceren wij zelf succesvolle evenementen.

Met steeds meer seriebespelingen en premières in onze theaters, groeit onze positie als dé cabarettheaters van Nederland. Onze organisatie staat inhoudelijk stevig en kent een solide financiële basis. Tegelijkertijd staan wij aan de vooravond van het nieuwe Kunstenplan 2025-2028, wat weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

Ambitie
Theaters Diligentia & PePijn zijn samen een representatieve organisatie, waarin inwoners van Den Haag zich herkennen en waarbij een divers publiek zich thuis voelt. Cabaret beschikt over een reikwijdte en rijkdom die vrijwel alle vormen van humor omvat en bij uitstek in staat is om mensen bij elkaar te brengen.

In een voortdurend in beweging zijnde samenleving creëren we ruimte voor ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning. Zo stimuleren we de vorming van meningen en ideeën. Vanuit deze missie zijn er concrete doelen opgesteld die tevens vertaald worden in het nieuwe meerjarenplan. Maar dat betekent niet dat alles al is ingevuld.

Het bestuur zal zich samen met de directie en het management buigen over nieuwe en terugkerende beleidsvraagstukken:  

 • Wat is de rol van Diligentia & PePijn in een maatschappij die continu in beweging is?
 • Wat is ervoor nodig om onze maatschappelijke rol zo goed mogelijk te vervullen? En wat betekent dat voor onze programmering, eigen producties, personeelssamenstelling en onze partners?
 • Hoe verstevigen wij de positionering van Diligentia & PePijn bij een breed en divers publiek binnen de gemeente Den Haag, in de Randstad en landelijk?
 • Hoe zorgen we voor een gezonde financiële balans, die eraan bijdraagt dat de theaters toekomstbestendig blijven?

Bestuur
Stichting Theaters Diligentia & PePijn hanteert het zogenaamde bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit vijf leden met verschillende achtergronden, zowel in persoon als in expertise. De dagelijkse leiding van de stichting ligt in handen van een (eenhoofdige) directie, die wordt bijgestaan door een deskundig managementteam. De Govenance Code Cultuur en Code Diversiteit & Inclusie vormen het uitgangspunt van ons handelen.

Voor het nieuwe bestuurslid zoeken wij een kandidaat met de volgende kwalificaties:

 • Aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
 • Evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Een goed en relevant netwerk in de theaterwereld en bereidheid deze op gepaste wijze in te zetten. Goede kennis van de stand van zaken in comedy-/cabaretland is een pré.
 • Attitude om een klankbord te zijn voor de directie en deze met raad ter zijde te staan.
 • Onderschrijft de doelstellingen en gehanteerde codes van Diligentia & Theater PePijn.
 • Enthousiasme om Stichting Theaters Diligentia en PePijn in voorkomende gevallen extern te vertegenwoordigen. 
 • Wil om bij te dragen aan toekomstige ontwikkelingen van de stichting.

Aanbod
Stichting Theaters Diligentia & PePijn biedt een uitdagende bestuursfunctie in twee vooraanstaande cabarettheaters met een betrokken en ambitieuze organisatie en team van bestuursleden. Het bestuur komt ca. vijf keer per jaar bijeen. Het bestuurswerk is onbezoldigd, maar eventuele reis- en onkosten worden vergoed. Daarnaast hebben bestuursleden het voorrecht om voorstellingen en evenementen te bezoeken.

Solliciteren
Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met de voorzitter van het bestuur Sander Hanenberg, tel. 06-55376864. Ben je enthousiast over deze vacature en herken je jezelf in wie wij zoeken? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren met een motivatiebrief en cv. Dat kan tot en met 18 februari 2024 via s.hanenberg@thehague.com. De eerste gesprekken vinden in de week van 26 februari plaats, de tweede gespreksronde in de week van 11 maart.