VERKNIPTE HUMOR

Diligentia opent op woensdag 19 januari haar deuren als kapsalon. We doen mee aan het landelijke initiatief van Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries om op ludieke wijze aandacht vestigen op de nijpende situatie in de culturele sector.

Op het podium kun je worden geknipt terwijl Sjaak Bral, Francis van Broekhuizen, Lucinda Sedoc en Kiki Schippers een gevarieerd theaterprogramma presenteren. De line-up wordt nog aangevuld. Houd daarom onze website en social media kanalen in de gaten.


Wij bepleiten hiermee dat Nederlandse theaters bij de veiligste bezoeklocaties tijdens deze coronacrisis horen. In geen enkel theater is gedurende de gehele coronaperiode een besmettingshaard geconstateerd. De culturele sector heeft zich steeds, met begrip voor het overkoepelde doel, aan de overheidsmaatregelen gehouden.

Nu het kabinet de stap heeft gezet om de samenleving deels te heropenen, verbaast het ons welke sectorkeuzes daarbij gemaakt zijn en vooral dat de theaters er niet bij horen en dus dicht moeten blijven. Dit is een onbegrijpelijke keuze. De gehele culturele sector heeft inmiddels bewezen, een volkomen veilige sector te zijn.